СКЛАД

Пълен набор от използваните документи

 • Фактура продажба
 • Фактура покупка
 • Дебитно известие продажба
 • Дебитно известие покупка
 • Кредитно известие продажба
 • Кредитно известие покупка
 • Митническа декларация
 • Мемориален ордер
 • ПКО
 • РКО
 • Касови продажби
 • Искане за отпускане на ма от склад
 • Стокова разписка
 • Складова разписка
 • Разблокиране на количество
 • Блокиране на количество
 • Заприхождаване на продукция
 • Протокол за пристигане - интрастат
 • Протокол за изпращания - интрастат
 • Протокол за върнати от клиент стоки
 • Протокол за върнати на доставчик стоки
 • Заявка за продажба на стоки (мат-ли, продукция)
 • Заявка за получаване на стоки (мат-ли, продукция)
 • Проформа фактура продажба
 • Проформа фактура покупка
 • Начално салдо склад
 • Брак
 • Складова разписка трансфер
 • Фактура за разпределение на разходите
 • Фактура покупка извън България
 • Складова разписка трансформация