продукт
СЧЕТОВОДСТВО
600 лв /лиценз

 • Еднократен лиценз*
 • Съдействие инсталация
 • Обучение
 • Неограничено ползване
 • +50 лв /месец актуализации
  (550 лв при годишно плащане)
 • +20 лв /месец поддръжка
  (120 лв при годишно плащане)
Направи запитване
продукт
СКЛАД
600 лв /лиценз

 • Еднократен лиценз*
 • Съдействие инсталация
 • Обучение
 • Неограничено ползване
 • +50 лв /месец актуализации
  (550 лв при годишно плащане)
 • +20 лв /месец поддръжка
  (120 лв при годишно плащане)
Направи запитване
продукт
СЧЕТОВОДСТВО+СКЛАД
1080 лв /лиценз

 • Еднократен лиценз*
 • Съдействие инсталация
 • Обучение
 • Неограничено ползване
 • +88 лв /месец актуализации
  (963 лв при годишно плащане)
 • +20 лв /месец поддръжка
  (120 лв при годишно плащане)
Направи запитване
модул
ПАРТИДИ
625 лв /лиценз

 • Еднократен лиценз*
 • Съдействие инсталация
 • Обучение
 • Неограничено ползване
 • +12,50 лв /месец актуализации
  (137,50 лв при годишно плащане)
 • +2,50 лв /месец поддръжка
  (27,50 лв при годишно плащане)
Направи запитване
модул
СЕБЕСТОЙНОСТ
625 лв /лиценз

 • Еднократен лиценз*
 • Съдействие инсталация
 • Обучение
 • Неограничено ползване
 • +12,50 лв /месец актуализации
  (137,50 лв при годишно плащане)
 • +2,50 лв /месец поддръжка
  (27,50 лв при годишно плащане)
Направи запитване

*Лиценза е платим еднократно и дава право на неограничено във времето използване на софтуера, като това не включва актуализации и текуща поддръжка
**При авансово заплащане на 12 месечни абонамента, получавате 1 месец безплатен абонамент (цените са показани в скоби)
***Избраният вид абонамент важи за ВСИЧКИ работни места
****В абонамента за актуализация се включват всички продукти и модули

ОТСТЪПКИ при закупуване на повече от 1 работно място
 • Всяко следващо работно място от 2-ро до 5-то е с 30% отстъпка. При повече от 5 работни места - всяко следващо след 5-тото е с 50% отстъпка. Остъпките важат за лиценза и месечния абонамент, ако има такъв
 • Процента отстъпка за работно място се начислява върху лиценза на софтуера и върху абонаментите такси за актуализация и поддръжка. При работни места с различни конфигурации, най-голямата отстъпка се начислява върху тези с най-ниска лицензна цена

АКТУАЛИЗИРАНЕ на софтуер, за който няма сключен договор за абонаментна поддръжка. Цената е най-малкото от следните 4:
 • Абонаментите за месеците от датата на закупуване.
 • 50 % от текущата цена на нов лиценз, ако е изминала по малко от 1 година от закупуването (спирането на абонамента). Не са приложими допълнителни отстъпки.
 • 80% от текущата цена на нов лиценз, ако в изминала повече от 1 година от закупуването (спирането на абонамента). Не са приложими допълнителни отстъпки.
 • Нов лиценз.

СЪДЕЙСТВИЕ за работа с програмата извън абонамента:
 • Обучение в офиса на клиента - 50 лв. / започнат час
 • Обучение с отдалечен достъп - 30 лв. / започнат час
 • Консултация по телефона - 35 лв. / започнат час
 • Системна помощ - 30 лв. / започнат час
Всички цени са в Български лева и са без включен ДДС