ДОКУМЕНТИ

излишъци при инвентаризация 
Наличности в склад 
ФАКТУРА ПРОДАЖБА 


ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ (EDI)

Преглед на XML файлове преди прочитане в системата 


ИНСТАЛИРАНЕ И ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Автоматично архивиране 
Инсталиране на PostgreSQL 
Инсталиране на АРФА 


ОБЩИ

Добавяне на нова фирма 
Модул Търговец 


СКЛАД

-З :: заявка за продажба на стоки (мат-ли, продукция) 
Баланс на заявки към доставчици 
Баланс на заявки от клиенти 
Движение на стока/стоки По хронология 
Заявки към доставчици и Заявки от клиенти 
Минимални количества на стоки по складове 
Начално салдо склад 
Общо описание при работа със склад 
Планиране на заявка 
Складова наличност - вертикална 
Складови наличности към дата 
СРА- :: складове разписка (продажба) с амбалаж 


СЧЕТОВОДСТВО

Валутни разлики 
Добавяне на валутни курсове 
Добавяне на нова валута 
липсва записана сметка дебит или кредит на актив 
Настройки на счетоводните операции 
Оборотна ведомост 
Писма за потвърждение на салдо 
Разлика ДДС счетоводен запис и документ 
Разлика номенклатурна група и сметка 
Сметкоплан 
Счетоводни операции :: детайлна 
ФАКТУРА 
Фактура - покупка