АРФА / Модулна ERP система

Клиент сървър
възможност за едновременна работа на практически неограничен брой работни места с моментален достъп до нововъведената информация от произволно работно място
SQL релационна база данни - PostgreSQL
която дава изключително висока степен на надежност за съхранение и цялост на данните
Работа с неограничен брой бази данни
дава свобода при избора за начин на работа
Множество фирми в една база данни
позволява лесно и бързо превключване от една фирма в друга
Автоматична актуализация
софтуера се актуализира автоматично при наличие на интернет свързаност
Дистанционна работа
позволява свързване през интернет, като практически не се наблюдава забавяне на работата
Допълнителни модули
разработка и интеграция на специфични модули според нуждите на клиента
Абонамент
гарантира актуалност на софтуера към последните законова рамка
Безплатен тест
имате 30 дни, през които можете да използвате софтуера безплатно, за да се убедите в нашите предимства